Cykling

Cykelstier og ruter

Med et net af afmærkede cykelruter på hele Langeland (men ikke Strynø og Siø) kan Langeland med rette kaldes “Et cykelparadis”  for både par eller mindre grupper, der kan lide turcykling i et smukt og roligt kulturlandskab.

Langeland er også en del af herregårdsruten, hvor du får 660 km skiltet cykelrute primært på asfalt inddelt i 14 etaper.
Ruten har fået navn efter de 123 slotte og herregårde vi har på Fyn og Øerne, og du vil se en masse af dem tårne sig op undervejs på ruten.
Herregårdsruten finder du her
Vi har kørt Herregårdsruten igennem på Langeland og har en række cykelambassadører, som kan hjælpe med info og vejledning.

Jens Loft Rasmussen             jensloft@gmail.com                                   61603675
Ingvard Hansen                      ingvard@mac.com                                      22931446
Orla Duedahl                           orla@duedahl.dk                                        40339910
Lisa Møller                               lisa@duedahl.dk                                         31609910
Torben Steendorph Petersen torbensteendorph@outlook.com           26425590
Palle Lindegaard                      pallelindegaard@live.dk                           26822281
Bo Stern                                     bo.stern@mac.com                                  20302799

Erna Sø                                      soe.erna@gmail.com                                 40919901
Jens Fabricius                          jensfabric@gmail.com                               40460040
Peter Vestergaard                   peteroghelle@gmail.com                           24948160
Werner J. Carstens                 wjc@mail.dk                                                 21616073
John Kjær Andersen              johnkjaerandersen@gmail.com                21302237

Vores igangværende projekter

Langelands sti-venner vil være med til at åbne dørene til de øens smukke natur og kulturoplevelser. Her er ikke mange cykelstier, til gengæld er der et fintmasket net af småveje uden nævneværdig trafik.
Af afmærkede ruter er der i dag den internationale Østersørute 8, som går fra Spodsbjerg til Rudkøbing. Der er de blå regionale ruter 80, 81, 82 og 83 som strækker sig fra Lohals til Bagenkop.
I Langelands sti-venner har vi intentioner om, at der bliver langt flere afmærkede og naturskønne ruter rundt på øen.

Langelands Turistforening har udgivet et kort “6 rundture på Langeland”, hvor cyklister kan komme rundt på flere skønne ture. Vi har cyklet på alle de 6 ruter og udarbejdet forslag til udvidelser, som giver mulighed for at få endnu flere perler med på turen. Vi er i tæt samarbejde med Turistforeningen, Destination Fyn og Langeland Kommune om udvikling af cykelruterne. Kortet kan købes hos boghandlen i Rudkøbing og i Turistbureauet – det koster 50 kr.

Destination Fyn har på baggrund af Langelands sti-venners lokalkendskab udarbejdet et udkast til en lang sammenhængende ”Herregårdscykelrute” på Langeland. Da en del af ruten går gennem private områder, forestår der nu et forarbejde med høring m.v.; altså en lidt længerevarende proces inden ”Herregårdsruten” er klar til at blive markedsført.

Samtidig med udvikling af ”Herregårdsruten” arbejdes der på et afmærkningssystem som også kan berøre Fyn og Øer.

Fra Langelands sti-venner har vi og vil også fremover lægge et stort engagement i opgaven, fordi vi gerne vil være med til at åbne op for mere cykelturisme på øen og dermed også fremme turisme og de erhverv, der er kan få glæde af det.

Nye initiativer kunne være

  • At give de 6 rundstrækninger på Turist- og Erhvervsforeningens kort navne og sætte skilte op, så det er nemt at finde rundt.
  • Tiltag, der flytter cykelturister, der har forvildet sig ind på den stærkt trafikerede nord-sydgående ”amtsvej”, ud til cykelruterne.
  • Lave en bog til at tage med på cykelturen med kort og beskrivelser af alle cykelture og støttepunkter (som mad, vand, WC og overnatning) på Langeland.
  • Kultur- og temacykelture. Fx de 12 langelandske kunsttårne, fortidsminder, historiske ruter, geologi, slotte, herresæder og hovedgårde, fugle
  • Cykelrute på Strynø.
  • Nye markedsføringsinitiativer for cykling på Langeland.

Nyttige links

De Langelandske Kunsttårne 

Visit Fyn: Bike Island 

Denmark’s slice of cycling heaven- beskrivelse af cykelferie på Langeland

Cykelkort Langeland, 1:50.000, 50,00 dk. Kan også købes hos turistforeningen.

Gravelturen august 2023

17 Cykelture omkring det Sydfynske Øhav.
Her er 4 loop-ture på Langeland: Rudkøbingruten, Bagenkopruten, Tranekærruten og Dageløkkeruten på ca. 20 km hver.