Stormskader som vi har hørt om

Der er sket et skred på Øhavsstien lidt nord for Rudkøbing (se luftfoto med ca. sted afmærket og foto af stien som den p.t. ser ud).

Skredet medfører, at det er meget farligt at passere dette sted, hvis man går på Øhavsstien fra Rudkøbing mod nord, eller kommer til Rudkøbing ad Øhavsstien fra nord.