Om foreningen

VORES MISSION

  • At gøre det nemmere for alle at bevæge sig i naturen på Langeland.
  • At støtte udviklingen af flere og forskellige muligheder for at bevæge sig i landskabet og opleve både natur og kultur.
  • At flere får lyst til at bevæge sig rundt i naturen –  især flere turister.

VORES VISION

At arbejde for stier og spor til friluftsformål på Langeland, Strynø og Siø udvikles, etableres, vedligeholdes og bruges (Se vores vedtægter).

At støtte op om de foreningsmedlemmer, som vil arbejde konkret med f.eks. vandrestier, cykelruter, rideruter, ruter for mountainbike, etablering af pilgrimsvandringer, materialeudvikling samt overnatninger og andre støttepunkter for de, der færdes på stierne.

At arbejde for kvalitet i sti-løsningerne, så flest mulige brugere og borgere trives. F.eks. ved at stierne til vandring, mountainbike og ridning får hver deres forløb.

At støtte op om gode initiativer, samarbejde og bidrage konkret hvor det giver mening. Fx ved at bakke op om Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling som afholdes hvert forår, med særlig fokus på indsamling af affald langs Ø-Havsstien.

BESTYRELSEN

Jesper Ansbæk, formand, Planken 20, 5900 Rudkøbing, jansbaek@gmail.com, 27648810
Orla Duedahl, næstformand, Pederstrupvej 3, 5900 Rudkøbing, Orla@duedahl.dk, 40339910
Erna Sø, sekretær, Knolden 8, 5900 Rudkøbing, soe.erna@gmail.com,  40 91 99 01
Ingvard Hansen, kasserer, Annexstræde 35, 5953 Tranekær, ingvard@mac.com, 22931446
Jens Loft Rasmussen, jensloft@gmail.com, 61603675
Torben Steendorph Petersen, torbensteendorph@outlook.com, 26425590
Heidi Nygaard Thomsen, heidint@yahoo.com, 22734300
Bo Stern, bo.stern@mac.com, 20302799, 1. suppleant
Jette Purup, purup@tdcadsl.dk, 30708380, 2. suppleant

,Find vores mødereferater her

VORES Vedtægter for Langelands Stivenner

BLIV MEDLEM

Vil du være med, støtte samarbejdet omkring udviklingen af stier og måske sætte dit eget projekt i søen?
Send en mail til info@langelands-stivenner.dk Oplys navn, tlf.nr, e-mail og adresse.
Medlemskab koster 100 kr. pr. kalenderår.
Kontingent indbetales til mobilepay 898266 eller til kontonummer: 0860  8159674992

KONTAKT

Mail: info@langelands-stivenner.dk
FB-gruppe: Langeland Stivenner

c/o Formand Jesper Ansbæk
Planken 20, 5900 Rudkøbing.
Tlf. 27642810

Mobilepay: 898266 – Kontonummer: Fynske Bank 0860  8159674992

Det med småt

Om persondata       
Vi gemmer kun informationer til intern brug og smider ud, når det ikke længere er relevant.